เอกสารแผนงานยุทธศาสตร์

ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง
9 6 ก.พ.2562 12.30 น. นำเสนอ ผตร.เขต 9
8 6 ก.พ.2562 12.30 น. เอกสารประกอบประเมินผล การตรวจราชการและนิเทศงาน
7 31 ม.ค.2562 12.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการ คปสอ. รับการตรวจราชการ
6 13 พ.ย.2561 12.30 น. เล่มแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ 2562 รพ.คอนสวรรค์
5 13 พ.ย.2561 12.30 น. เล่มแผนปี 2562 รพ.คอนสวรรค์ ส่ง สสจ.
4 13 พ.ย.2561 12.30 น. ใบนำส่งหนังสือราชการ นำส่งแผน สสจ. 2562
3 24 ก.ย.2561 12.30 น. บันทึกข้อความทำแผน 2562
2 22 มิ.ย.2561 12.30 น. เล่มนิเทศงาน คอนสวรรค์
1 18 มิ.ย.2561 12.30 น. บันทึกนิเทศงาน 2561