ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลคอนสวรรค์

1 คำสั่ง รพ.คว ชมรมจริยธรรม (งบ 2567)
2 ประกาศ รพ คว แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน
4 รายงานผลรอบ 6 เดือน แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2567