ประกาศการรับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2561

> >>
ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง
30 4ก.พ.2562 10.00 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
29 25ธ.ค.2561 10.00 น. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
28 21ธ.ค.2561 10.20 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
27 14ธ.ค.2561 12.20 น. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
26 14ธ.ค.2561 12.20 น. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
25 12ธ.ค.2561 09.40 น. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
24 13ธ.ค.2561 13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ
23 12ธ.ค.2561 09.40 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
22 12ธ.ค.2561 09.40 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
21 4ธ.ค.2561 09.40 น. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
20 4ธ.ค.2561 09.40 น. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
19 31พ.ค.2561 09.40 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 30พ.ค.2561 13.40 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
17 28พ.ค.2561 10.35 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
16 4พ.ค.2561 09.35 น. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
15 29มี.ค.2561 09.35 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
14 26มี.ค.2561 09.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
13 9มี.ค.2561 09.25 น. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
12 31ม.ค.2561 09.25 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
11 29 ม.ค.2561 09.45 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
10 08 ม.ค.2561 09.45 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
9 20 ธ.ค.2560 09.20 น. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
8 18 ธ.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
7 1 ธ.ค.2560 09.45 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 31 ต.ค.2560 10.56 น. ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
5 31 ต.ค.2560 10.56 น. ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
4 24 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
3 24 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
2 9 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
1 9 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์