ประกาศการรับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2561

>>
ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง
12 31ม.ค.2561 09.25 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
11 29 ม.ค.2561 09.45 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
10 08 ม.ค.2561 09.45 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
9 20 ธ.ค.2560 09.20 น. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
8 18 ธ.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
7 1 ธ.ค.2560 09.45 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 31 ต.ค.2560 10.56 น. ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
5 31 ต.ค.2560 10.56 น. ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
4 24 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
3 24 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
2 9 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
1 9 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์