ประกาศการรับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง
9 1 ธ.ค.2560 09.45 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
8 27 พ.ย.2560 09.20 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
7 7 พ.ย.2560 11.20 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 31 ต.ค.2560 10.56 น. ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
5 31 ต.ค.2560 10.56 น. ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
4 24 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
3 24 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
2 9 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
1 9 ต.ค.2560 09.30 น. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์