ชื่อ :นายพิษณุ เวียงพล
    ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางเยาวดี เหมียดไธสง
    ตำแหน่ง : จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นายชินดนัย วัฒนะ
    ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาววิภาดา บุตรโคตร
    ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางศรีประไพ ทวีทรัพย์
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นายบัญชา กองมา
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นายคมสันต์ ทวีชีพ
    ตำแหน่ง : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096