หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด > เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2558 "พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการด้วยทีมหมอครอบครัว"
   
   

>>แพทย์หญิงศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรารค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นำทีมคณะ คปสอ.
"ร่วมต้านทุจริต ใสสะอาด ZERO CORRUPTION TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

 
   
 
   
 
>>แพทย์หญิงศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรารค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ นำทีมคณะ คปสอ.ร่วมต้านทุจริต ใสสะอาด ZERO CORRUPTION TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลคอนสวรรค์
 
 
   
               ภาพข่าว  

     
   
   
   
   
    
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096