หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด > โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.2558
   

โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.2558

 
   
 
   
    โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.2558   วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลคอนสวรรค์
โดย
แพทย์หญิงศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ เป็นประธาน
 
 
   
               ภาพข่าว  

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096