หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด > คณะกรรมการฯ เขตนครชัยบุรินทร์ ออกติดตามเยียมเสริมพลัง DHS - PCA คปสอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
   
   

 คณะกรรมการฯ เขตนครชัยบุรินทร์ ออกติดตามเยียมเสริมพลัง DHS - PCA คปสอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

 
   
 
   
              คณะกรรมการฯ เขตนครชัยบุรินทร์ ออกติดตามเยียมเสริมพลัง DHS - PCA คปสอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอนสวรรค์ โดยมีท่านนายอำเภอคอนสวรรค์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พญ.ศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ นายเกษมสุข กันชัยภูมิ สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการและยังมีทีมจากสำนักบริหารสาธารณสุขกระทรงสาธารณสุข ดร.จุฑาทิพย์ พิทักและทีมงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเยี่ยมเสริมพลังในครั้งนี้
 
 
   
               ภาพข่าว  

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096