หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด > เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2558 "พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการด้วยทีมหมอครอบครัว"
   
   

เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2558
"พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการด้วยทีมหมอครอบครัว"

 
   
 
   
 
เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2558
"พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการด้วยทีมหมอครอบครัว"
พร้อมรับโล่ อำเภอต้นแบบ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิคุณภาพที่มีการบริการทุกภาคส่วน
โดย ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
 
 
   
               ภาพข่าว  

     
   
   
   
   
    
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096