ชื่อโครงการ โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงของโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
ชื่อผู้รับผิดชอบศิรินทิพย์ ตุงชีพ
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ43000.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง43000.00
วันที่เริ่มทำโครงการ2016-10-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ2017-09-30
วันที่สรุปโครงการ2017-03-01
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-03-08 10:55:41