ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผุ้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อชะลอการเสื่อมของไต แบบบูรณาการ เครือข่ายสุขภาพอำเภอคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผุ้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อชะลอการเสื่อมของไต แบบบูรณาการ เครือข่ายสุขภาพอำเภอคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงของโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มการพยาบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบเกศรินทร์ ฉลาดการณ์
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ36020.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง20500.00
วันที่เริ่มทำโครงการ2016-10-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ2017-09-30
วันที่สรุปโครงการ2017-02-28
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-03-08 11:14:08