ชื่อโครงการ โครงการติดตามความดันโลหิตสูงที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการติดตามความดันโลหิตสูงที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณงบกองทุนตำบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มการพยาบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบสุจิตรา ภักดิ์จรุง
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ11000.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง11000.00
วันที่เริ่มทำโครงการ2017-03-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ2017-09-30
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-03-28 15:43:27