ชื่อโครงการ โครงการผ่าตัดต้อกระจก หน่วยแพทย์อาสา ปธพ 2560
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการผ่าตัดต้อกระจก หน่วยแพทย์อาสา ปธพ 2560
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณงบ สปสช.
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มการพยาบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบพจนา บุญขูง
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ699590.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง399997.30
วันที่เริ่มทำโครงการ2017-02-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ2017-03-10
วันที่สรุปโครงการ2017-05-31
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-04-03 09:20:01