ชื่อโครงการ โครงการดูแลสุขภาพจิตประชาชน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการดูแลสุขภาพจิตประชาชน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณงบกองทุนตำบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มการพยาบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบนางสาวรษา รวิสานนท์
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ12600.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง9600.00
วันที่เริ่มทำโครงการ2017-04-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ2017-09-15
วันที่สรุปโครงการ2017-09-22
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-05-08 14:10:52