ชื่อโครงการ โครงการบ้านเราปลอดบุหรี่ เขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการบ้านเราปลอดบุหรี่ เขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณงบกองทุนตำบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มการพยาบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบนางสาวรษา รวิสานนท์
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ11500.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง10500.00
วันที่เริ่มทำโครงการ2017-04-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ2017-09-15
วันที่สรุปโครงการ2017-09-21
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-05-08 14:12:51