ชื่อโครงการ โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดสารเสพติด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดสารเสพติด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงของโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มการพยาบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบนางสาวรษา รวิสานนท์
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ50500.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ2017-04-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ2017-09-15
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-05-08 14:14:35