ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาล โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาล โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงของโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มการพยาบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบนางสาวรษา รวิสานนท์
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ37180.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง6800.00
วันที่เริ่มทำโครงการ2017-04-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ2017-09-15
วันที่สรุปโครงการ2017-09-25
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-05-08 14:16:50