ชื่อโครงการ โครงการบ้านปลอดบุหรี่
ปีงบประมาณ2560
ชื่อโครงการโครงการบ้านปลอดบุหรี่
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณงบ สสจ.ชัยภูมิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มการพยาบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบนางสาวรษา รวิสานนท์
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ9000.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ2017-06-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ2017-09-15
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2017-07-14 13:39:55