หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด > สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ ๙ และคณะ
   
   

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ ๙ และคณะ

 
   
 
   
  คปสอ.คอนสวรรค์รับการตรวจราชการจากคณะผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ ๙ และคณะนำทีมโดยนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558

 
 
   
               ภาพข่าว  

     
   
   
   
   
   
   
 
    
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096