# ชื่อ วันที่เผยแพร่ ขนาด  
 
1
เอกสารรูปเล่มการตรวจราชการ รอบที่ 2 FULL_TEXT
25 มิถุนายน 2558
12.8 MB
 
 
 
 
2
เอกสาร คู่มือ FCT
25 มิถุนายน 2558
4.13 MB
 
 
 
 
3
เอกสารนำเสนอ รับผู้ตรวจ 25-6-2558
25 มิถุนายน 2558
64.2 MB
 
 
 
 
4
แผนพัฒนาระบบบริการงบ58
25 มิถุนายน 2558
2.56 MB
 
 
 
 
5
ลำดับขั้นตอนตามแบบมาตรฐานการเขียนโครงการ  
44.5 KB
 
 
 
 
6
บันทึกข้อความขออนุมัติทำโครงการ  
37.0 KB
 
 
 
 
7
บันทึกข้อความขอสรุปผลตามโครงการ  
103 KB
 
 
 
 
8
ตัวอย่างการสรุปโครงการ กิจกรรม  
3.69 MB
 
 
 
 
9
ตัวอย่างการสรุปโครงการ กิจกรรม  
3.69 MB
 
 
 
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096