ชื่อ :นางสาววีนัส กล้าประจัน
    ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวสิร์ดาภัทร วรรณทอง
    ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวอัมไพพรรณ เชื่อมไธสง
    ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นายกฤษณะ พรหมรักษ์
    ตำแหน่ง : จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางสาวเบญจวรรณ น้อมสุระ
    ตำแหน่ง : จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นายบัญชา กองมา
    ตำแหน่ง : จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นายกฤษดา นราพงษ์
    ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
    ชื่อ :นางจิราภรณ์ จอกสำนัก
    ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
    E-mail :
    เบอร์ติดต่อภายใน :
     
       
       
 
พัฒนาโดย :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 044:889022 , 044-889096